Sidney Smeets

s.smeets@spongadvocaten.com

Sidney Smeets werd in 2001 beëdigd als advocaat in Utrecht. Daarvoor werkte hij in de Tweede Kamer in Den Haag en studeerde hij rechten in Leiden. Na zijn beëdiging werkte hij 8 jaar als advocaat in Utrecht. Hij specialiseerde zich in het commune strafrecht, cassatie en de bijstand aan minderjarige verdachten. In 2004 stond hij een verdachte bij in de zogenaamde 'Playstation Moorden'. Sinds medio 2009 is Smeets werkzaam als advocaat voor Spong Advocaten te Amsterdam waar hij zich geheel toelegt op de strafpraktijk. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar (complexe) zedenzaken en zware criminaliteit. Zo stond Mr Smeets een verdachte bij in de 'Amsterdamse Zedenzaak' en werden Kamervragen gesteld nadat zijn cliënt in de 'Lokpuber-zaak' buiten vervolging werd gesteld. Diezelfde zaak leidde tot nieuwe wetsvoorstellen op het gebied van grooming en de ontsleutelplicht met bijbehorend 'decryptie-bevel'. Hij was een van de advocaten in de zogenaamde 'Grensrechter-zaak' en stond een verdachte bij in de Belgische 'Kasteelmoord-zaak'. De meest recent door Mr Smeets behandelde zaken vindt u onder 'actueel'.

Naast een specialisatie in zedenzaken staat mr. Smeets ook regelmatig coffeeshophouders bij die in de problemen zijn gekomen met het gedoogbeleid. De aanvoer van softdrugs via de achterdeur is in Nederland niet geregeld en dat zorgt voor hypocriet vervolgingsbeleid. In september 2012 verscheen bij uitgeverij Balans De Hypocrisie van de Achterdeur: Waarom het Nederlandse Softdrugsbeleid onhoudbaar is (2012 Balans), dat mr. Smeets samen met zijn kantoorgenoten Gerard Spong en Tim Vis over dit onderwerp schreef. Daarin wordt ook stilgestaan bij de problemen met de zogenaamde 'wietpas'.

Sidney Smeets is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en tevens bestuursvoorzitter van het Holland Animation Filmfestival (HAFF).

s.smeets@spongadvocaten.com

Volg Sidney Smeets op Twitter: @advocaatsmeets.

Recente publicaties (doorgelinkt):