Verdediging en buitengerechtelijke afdoening

 

Uit de OM-jaarberichten over 2018 en 2019 blijkt dat het Openbaar Ministerie tegenwoordig ongeveer de helft van alle strafzaken zelfstandig afdoet. Grofweg de helft daarvan betreft onvoorwaardelijke sepots. In de andere helft van de zaken die het OM zelfstandig afdoet, dus in om en nabij een kwart van alle strafzaken, kiest het OM ervoor een strafbeschikking op te leggen, voorwaardelijk te seponeren, een transactie aan te gaan of een zaak te voegen bij een andere strafzaak.

Deze omvangrijke buitengerechte-lijke afdoeningspraktijk brengt mee dat ook strafadvocaten regelmatig bijstand moeten verlenen in de buitengerechtelijke afdoening van een strafzaak. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Hoe zorgt u ervoor dat de belangen van uw cliënt in een dergelijk afdoeningstraject optimaal worden verdedigd? Wat is de rechtspositie van verdachten bij de verschillende vormen van buitengerechtelijke afdoening precies? Welke verdedigingsmogelijkheden heeft u als raadsman (-vrouw) en waar moet u goed op letten?

In deze verdiepingscursus nemen Marianne Lochs en Bernard Sprenger de kansen en aandachtspunten voor de verdediging in een buitengerechtelijke afdoening grondig met u door. En dat begint vaak bij de feiten. Wat maakt dat sommige feiten zich bij uitstek lenen voor buitengerechtelijke afdoening? Waar herkent u die aan? En hoe kunt u buitengerechtelijke afdoening in een zo vroeg mogelijk stadium bevorderen? Welke rol speelt bemiddeling hierbij? Maar ook: hoe verloopt de feitenvaststelling precies die de grondslag van deze afdoening vormt? Welke invloed kunt u als raadsman (-vrouw) daarop uitoefenen? Zijn er ook strafzaken waarin u een buitengerechtelijke afdoening juist zou moeten willen voorkomen?

Vervolgens wordt meer gedetailleerd gekeken naar de juridische ins en outs van de meest voorkomende buitengerechtelijke afdoeningsvormen (strafbeschikking, voorwaardelijk sepot, transactie en voeging) en naar uw verdedigingsopties en onderhandelingsruimte daarbij. Steeds komen aan de hand van actuele jurisprudentie en wetgeving de rechten van verdachte en raadsman (-vrouw) aan bod, de relatie tot een eventuele schadevergoeding door uw cliënt, rechtsmiddelen en tenuitvoerleggingsaspecten. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen van de buitengerechtelijke afdoening voor de justitiële documentatie van uw cliënt en bij diens rechten in dat kader.

Tot slot wordt aandacht besteed aan recent in werking getreden en komende wet- en regelgeving op het terrein van de buitengerechtelijke afdoening, waaronder de nieuwe Aanwijzing OM-strafbeschikking en het conceptwetsvoorstel n.a.v. de evaluatie van de Wet OM-afdoening dat onder meer voorziet in een regeling van rechterlijke toetsing bij hoge transacties en de introductie van een voorwaardelijke strafbeschikking.

 

Enkele van de onderwerpen die worden behandeld zijn:

- sepotcodes

- strafrechtelijk beklag en bestuurlijk bezwaar tegen sepotcode

- voorwaarden bij voorwaardelijk sepot

- verhouding tot gedragsaanwijzing van art. 509hh Sv

- bijstand bij horen verdachte en verzet strafbeschikking

- ijkpunten voor onderhandelen met het OM bij transacties

- bijzondere aandachtspunten bij hoge transacties (> €200,000)

 

De cursus vindt plaats in de Groote Zaal van de Koninklijke Industrieele Groote Club, waarin voldoende ruimte (150m²) is voor het bewaren van anderhalve meter afstand. Aan deelname worden mogelijk aanvullende toegangsvoorwaarden gesteld gericht op het tegengaan van coronabesmettingen.

Bij de cursusprijs is een overzichtelijke reader inbegrepen die u voorafgaand aan de cursus krijgt toegestuurd, een lunchbuffet met broodjes en soep, en koffie en water tijdens de cursus.

Netto aantal lesuren: 4. 

Leerdoel: Als u deze cursus heeft gevolgd, beschikt u over voldoende juridische kennis om als raadsman (-vrouw) met vertrouwen de verdediging in een buitengerechtelijk afdoeningstraject ter hand te kunnen nemen.

Kortingen: klik hier voor een overzicht van onze kortingen op de cursusprijs.

Doelgroep: (strafrecht)advocaten
Prijs exclusief btw: € 460,00
NOvA punten: 4

Docenten

Marianne Lochs

Marianne Lochs werkte van 2010 tot en met april 2021 als strafrechtadvocaat bij Spong Advocaten, alwaar zij in een breed scala aan strafzaken rechtsbijstand verleende. In die tijd heeft zij ruime ervaring opgedaan met het verdedigen van cliënten in het kader van de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken. In december 2019 promoveerde zij op het onderwerp 'contempt of court'. Sinds 1 mei 2021 is Marianne als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Voor de Spong Law Academy verzorgde zij eerder de cursus Procesincidenten en media in strafzaken.

Bernard Sprenger

Bernard Sprenger werkt sinds februari 2016 als advocaat bij Spong Advocaten, waar hij een algemene strafrechtelijke praktijk voert en regelmatig rechtsbijstand verleent bij buitengerechtelijke afdoening van strafzaken. Tijdens zijn rechtenstudie specialiseerde hij zich in het financieel economisch strafrecht en deed hij onderzoek naar het recht op een eerlijk proces bij buitengerechtelijke afdoening.