Opleidingspunten

 

Op dit moment is de Spong Law Academy door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) nog niet erkend als opleidingsinstelling. Om die reden zijn wij niet bevoegd aan onze cursussen opleidingspunten voor advocaten toe te kennen. Dat betekent echter niet dat u als advocaat met het volgen van onze cursussen geen opleidingspunten kunt behalen. Dat kan wel degelijk, zoals u kunt lezen in deze informatie van de NOvA en in deze toelichting bij artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur. 

Bij elke cursus geven wij het netto aantal lesuren aan, waarna u zelf het aantal opleidingspunten kunt berekenen. Volgens bovengenoemde informatie van de NOvA levert netto één uur onderwijs één opleidingspunt op. 

Het postacademisch karakter van onze cursussen wordt gegarandeerd door een duidelijke doelgroepomschrijving en strikt toelatingsbeleid. Na afloop van een cursus krijgt u een certificaat van de Spong Law Academy toegestuurd waarin de cursusmanager en de docenten verklaren wat de doelgroep van de cursus was; dat uw identiteit en uw aanwezigheid als cursusdeelnemer zijn vastgesteld; dat u aan de gehele cursus of een bepaald deel daarvan heeft deelgenomen; hoeveel uren de cursus heeft geduurd; en welke onderwerpen in welk uur door welke docent zijn behandeld. Dit certificaat kunt u gebruiken als bewijsstuk in de zin van artikel 4.4, zevende lid, van de Verordening op de advocatuur.