Opleidingspunten

 

Op 20 mei 2020 is de Spong Law Academy door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkend als opleidingsinstelling, zodat wij bevoegd zijn aan advocaten opleidingspunten toe te kennen op grond van artikel 4.4, vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur.

Op onze website en in onze promotiematerialen geven wij bij elke cursus het aantal PO punten aan dat u met de cursus kunt halen indien u de gehele cursus daadwerkelijk bijwoont.

Uiterlijk twee maanden na afloop van de cursus sturen wij u een cursuscertificaat met het aantal daadwerkelijk behaalde opleidingspunten. In dat certificaat verklaren wij tevens wat de doelgroep van de cursus was; dat uw identiteit en aanwezigheid als cursusdeelnemer zijn vastgesteld; dat u aan de gehele cursus of een bepaald deel daarvan heeft deelgenomen; hoeveel uren de cursus heeft geduurd; en welke onderwerpen in welk uur door welke docent zijn behandeld. Dit certificaat kunt u gebruiken als bewijsstuk in de zin van artikel 4.4, zevende lid, van de Verordening op de advocatuur.

Het postacademisch karakter van onze cursussen wordt gegarandeerd door een duidelijke doelgroepomschrijving en strikt toelatingsbeleid.