Medisch tuchtrecht

Met grote regelmaat verleent Spong Advocaten bijstand aan artsen in medische klachtzaken al dan niet voortvloeiend uit een strafzaak. Spong advocaten is daarnaast gespecialiseerd in Wet BIG-zaken.