Witwassen

Sinds eind 2001 kent Nederland specifieke strafbaarstellingen over witwassen, een strafbaar feit dat voorheen onder heling viel. Van meet af aan heeft Spong Advocaten in tal van strafzaken ervaring opgedaan met deze nieuwe witwasbepalingen. U kunt bij ons dan ook rekenen op een gedegen kennis van alle specifieke juridische aspecten van (opzettelijk) witwassen en schuldwitwassen die voor de behandeling van uw strafzaak van groot belang kunnen zijn. Met name bieden wij niet zelden een kritische verdediging met betrekking tot het vaak rammelende bewijs in witwaszaken.