Slachtoffers

De afgelopen jaren is er in het strafrecht meer aandacht gekomen voor slachtoffers. Binnen Spong advocaten hebben verschillende advocaten zich gespecialiseerd in de rechtsbijstand aan slachtoffers, onder andere aan slachtoffers van 'hate crimes'. Door een goede uitleg van het strafprocesrecht en een stevig onderbouwde vordering tot vergoeding van de geleden schade verwerven onze advocaten een volwaardige rol voor u in het strafproces.