Cybercrime

Onder cybercrime, ook wel cybercriminaliteit  of computercriminaliteit genoemd, vallen diverse strafbare feiten die met elkaar gemeen hebben dat ICT, zoals een computer(netwerk), wordt gebruikt om andere ICT, zoals een ander(e) computer(netwerk), onrechtmatig binnen te komen en te misbruiken. Voorbeelden zijn DDoS-aanvallen, al dan niet met gebruikmaking van botnets, hacken en het plaatsen van ransomware (gijzelsoftware). Andere vormen van cybercrime zijn het manipuleren van bankpassen met speciale apparatuur en software, internetoplichting, afpersing via e-mail en phishing oftewel het lokken naar valse websites. De rechtsontwikkeling op dit rechtsgebied is volop in ontwikkeling en Spong Advocaten heeft in de loop der jaren in diverse cybercrimezaken (o.a. aangaande het dark web) rechtsbijstand verleend. Cybercrimeverdachten kunnen bij ons rekenen op een stevige verdediging.