Rechtsgebiedenregistratie

Ingevolge artikel 6.32, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur en artikel 35a, tweede lid, van de Regeling op de advocatuur maakt Spong Advocaten het volgende bekend.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 

Mr. G. Spong staat geregistreerd op:

 • Algemene praktijk: strafrecht;
 • Strafrecht: financieel-economisch strafrecht, internationaal strafrecht en uit- en overleveringszaken;
 • Cassatie: straf;
 • Tuchtrecht: advocatentuchtrecht en medisch tuchtrecht.

Mr. S.F.J. Smeets staat geregistreerd op:

 • Strafrecht.

Mr. M. Lochs staat geregistreerd op:

 •  Strafrecht.

Mr. E. van Reydt staat geregistreerd op:

 • Strafrecht: financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, mileustrafrecht, vreemdelingen(straf)recht, TBS, internationaal strafrecht en uit- en overleveringszaken.

Mr. J.T.E. Vis staat geregistreerd op:

 • Algemene praktijk: strafrecht;
 • Strafrecht: financieel-economisch strafrecht, milieustrafrecht, jeugdstrafrecht, TBS, militair strafrecht, internationaal strafrecht en uit- en overleveringszaken;
 • Tuchtrecht: advocatentuchtrecht en medisch tuchtrecht.

Mr. B.C.M. Sprenger staat geregistreerd op:

 • Strafrecht: fiscaal strafrecht, financieel-economisch strafrecht, milieustrafrecht, jeugdstrafrecht, TBS, slachtofferzaken, militair strafrecht, internationaal strafrecht en uit- en overleveringszaken.

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Mr. C.G. Peerik

De rechtsgebieden van Mr. C.G. Peerik zijn nog niet geregistreerd en treft u niet aan in de zoekmachine 'Zoek een advocaat' van de Nederlandse Orde van Advocaten, omdat hij als advocaat-stagiair deze rechtsgebieden nog niet kan registreren. Mr. Peerik voert een algemene strafrechtelijke praktijk.