Artikel 12 Sv-klachten

Als u aangifte doet van een strafbaar feit wilt u ook dat dit tot vervolging leidt. Spong advocaten adviseert u over de inhoud en haalbaarheid van aangifte. In geval het openbaar ministerie niet tot vervolging overgaat, staat Spong advocaten belanghebbenden bij om alsnog de gewenste vervolging af te dwingen. Bekende voorbeelden zijn de klachten wegens niet vervolging van de Rabobank in de Libor-zaak en de NAM vanwege de Groningse gasboringen.