5 oktober 2020: Verdediging in drugszaken

 

Op 5 oktober 2020 van 09:30-14:30 uur verzorgden Gerard Spong en Sidney Smeets in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam de cursus "Verdediging in drugszaken". De cursisten ontvingen voor deze cursus een reader met literatuur, rechtspraak, wetgeving en beleid, die tevens als naslagwerk kan fungeren. De cursusinhoud en de docentenbijdragen werden in de evaluatieformulieren positief beoordeeld, met kwalificaties als "prima", "goed", "zeer goed", "volledig", "8", "uitstekend" en "helder, duidelijk". De aankondigingstekst voor deze cursus luidde als volgt:

"Een aanzienlijk aantal strafzaken betreft overtredingen van de Opiumwet. Zo werden in 2018 volgens het CBS 17490 verdachten van drugsmisdrijven geregistreerd (8860 harddrugs, 8420 softdrugs, 210 overig). Dit verwondert niet nu Nederland volgens het EU Drugsmarket Report 2019 een centrale rol speelt in de cannabisproductie en -handel, de invoer van en handel in cocaïne en heroïne en de productie van MDMA en amfetaminen. Een deel van de drugszaken vloeit voort uit de recent geïntensiveerde aanpak van criminele samenwerkingsverbanden (csv’s). Zo betrof in 2018 ruim een kwart van de csv-onderzoeken productie van en handel in drugs (OM Jaarbericht 2018).

Alle reden dus om als strafrechtadvocaat goed voorbereid te zijn op het bijstaan van cliënten in drugszaken. Maar hoe pakt u een verdediging in drugszaken aan? Waar moet u goed op letten? In deze cursus nemen de docenten, die in vele drugszaken rechtsbijstand hebben verleend, de belangrijkste facetten van de verdediging in drugszaken met u door, opdat u goed beslagen ten ijs komt. Zowel harddrugszaken als softdrugszaken komen aan bod, maar voor de laatste zal de meeste tijd worden uitgetrokken. Bij de cursusprijs is een overzichtelijke reader inbegrepen die u voorafgaand aan de cursus krijgt toegestuurd.

Diverse materieelrechtelijke aspecten bij Opiumwetdelicten zullen worden besproken, zoals verlengde invoer, voorbereiding, deelneming en samenloop (o.a. de voortgezette handeling), deelneming aan een criminele organisatie (artt. 140 Sr, 11a Ow) en samenhangende financiële delicten. Verder wordt aandacht besteed aan opsporingsmethoden zoals gecontroleerde doorvoer of aflevering; opsporingsmethoden bij online drugsmarkten; bewijsissues bij de invoer van harddrugs zoals cocaïne; en aan mogelijke strafmaatverweren in harddrugszaken.

In softdrugszaken gaat het vaak om illegale hennepteelt en om de inkoop, opslag en aanvoer van cannabis en hasj voor de verkoop in coffeeshops. Zoals bekend is de rechtspraak op dit terrein de afgelopen jaren sterk in beweging gekomen, wat onder meer aanleiding is geweest voor de Wet experiment gesloten coffeeshopketen die naar verwachting in 2020 in werking treedt.

In deze cursus nemen wij met u de laatste stand van zaken in de teelt- en coffeeshopjurisprudentie door, zodat u precies weet welke verweren wel of geen kans van slagen hebben, bijvoorbeeld in relatie tot handelsvoorraden of andere gedoogvoorwaarden en welke zaken u zoal in strafmaatverweren met succes kunt aanvoeren. Tot slot brengen wij voor u de nieuwe regels bij en krachtens de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in kaart en worden de gevolgen daaraan besproken voor zowel de handhaving in deelnemende gemeenten als de opsporing en vervolging in gemeenten die niet aan dit experiment meedoen.

 

Onderwerpen:

- Verlengde invoer;

- Voorbereiding, deelneming en samenloop bij Opiumwetdelicten;

- Deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr, 11b Ow);

- Samenhangende financiële delicten;

- Opsporingsmethoden;

- Strafmaatverweren;

- Actuele stand van zaken teelt- en coffeeshopjurisprudentie;

- Bereik Opiumwet in relatie tot preparaten (paddo's; acaciabladeren; passiebloemen; hoog THC-gehalte bij hennep);

- Strafuitsluitingsgronden zoals noodtoestand bij medicinale hennep;

- Landbouwexceptie;

- Blowverboden in APV's;

- Bewijsproblemen rond het aanwezig hebben van een hennepkwekerij;

- Berekeningsmethoden voor ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel wegens hennepkwekerijen;

- Berekeningsmethoden voor schadevergoeding energiemaatschappijen wegens diefstal elektriciteit;

- Wet experiment gesloten coffeeshopketen en de gevolgen daarvan.

 

Netto aantal lesuren: 4. 

Tijdens de laatste pauze van de cursus is er een lunch met broodjes en soep die bij de cursusprijs is inbegrepen, evenals alle koffie en thee.

Cursuslocatie: Koninklijke Industrieele Groote Club.

Doelgroep: (strafrecht)advocaten."