Over de Spong Law Academy

 

 

De Spong Law Academy B.V. is in 2018 door Gerard Spong opgericht voor het ontwikkelen van activiteiten op het vlak van de overdracht en uitwisseling van juridische kennis, inzicht, vaardigheden en informatie.

Sinds 2019 verzorgt de Spong Law Academy cursussen voor (strafrecht)advocaten in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Op 20 mei 2020 werd de Spong Law Academy door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkend als opleidingsinstelling. Vanwege persoonlijke omstandigheden konden in 2022 helaas geen cursussen worden verzorgd. Met ingang van 2023 streeft de Spong Law Academy ernaar drie cursussen per jaar te programmeren. Om die reden en gegeven het (hogere) NOvA-minimumvereiste wat aantallen cursussen betreft, heeft de Spong Law Academy met ingang van 2023 afscheid genomen van haar NOvA-accreditatie.

Als advocaat kunt u met onze cursussen niettemin uw opleidingspunten blijven behalen, omdat deze cursussen aan alle daarvoor gestelde vereisten voldoen en uw cursuscertificaat daarover uitputtende informatie verschaft.

Inhouse cursussen

U kunt de Spong Law Academy vragen een geüpdatete versie van een cursus inhouse te verzorgen. U kunt ook vragen om andere inhouse en/of tailor-made cursussen of om bijdragen aan workshops en dergelijke op het gebied van het Nederlandse straf- of strafprocesrecht of de strafrechtadvocatuur.

Terug