Over de Spong Law Academy

 

 

De Spong Law Academy B.V. is in 2018 door Gerard Spong opgericht voor het ontwikkelen van activiteiten op het vlak van de overdracht en uitwisseling van juridische kennis, inzichten, vaardigheden en informatie.

Sinds 2019 verzorgt de Spong Law Academy cursussen voor (strafrecht)advocaten in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Op 20 mei 2020 werd de Spong Law Academy door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkend als opleidingsinstelling.

Vanwege persoonlijke omstandigheden konden in 2022 geen cursussen worden verzorgd. Op dit moment (2023-2024) worden geen cursussen aangeboden, maar onderzoekt de Spong Law Academy andere manieren om strafrechtelijk en strafprocesrechtelijk relevante cursusinhoud aan te bieden aan (strafrecht)advocaten. Omdat wij daardoor niet het minimumaantal cursussen voor de NOvA-accreditie halen, heeft de Spong Law Academy besloten haar erkenning als opleidingsinstelling los te laten. In goed overleg met de NOvA is deze erkenning om die reden met ingang van 7 februari 2023 ingetrokken.  

Als advocaat kunt u met onze cursussen niettemin uw gebruikelijke opleidingspunten (PO) blijven behalen, omdat onze cursussen aan alle daarvoor gestelde vereisten voldoen en uw cursuscertificaat daaromtrent uitputtende informatie verschaft. U leest daarover meer op de pagina over opleidingspunten.

Inhouse cursussen

U kunt de Spong Law Academy vragen een geüpdatete versie van een cursus inhouse te verzorgen. U kunt ook vragen om andere inhouse en/of tailor-made cursussen of om bijdragen aan workshops en dergelijke op het gebied van het Nederlandse straf- of strafprocesrecht of de strafrechtadvocatuur.

 

Terug