Adolescentenstrafrecht: herbezinning op een onevenwichtige praktijk


Albertine Tiemens, Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht

Reeds in een vroeg stadium van de strafrechtelijke procedure moet, indien daartoe aanwijzingen bestaan, worden geanticipeerd op de wenselijkheid van toepassing van het jeugdstrafrecht bij een adolescente verdachte. Met de invoering van de wet ASR is daarbij meer nadruk komen te liggen op de advisering over de ontwikkelingsfase waarin de adolescent zich bevindt. De ontwikkelingsfase en de persoonlijkheid van de adolescent dienen daarbij leidend te zijn. Een goede uitvoering en uniforme toepassing van het ASR kan volgens mr. A.H. Tiemens alleen vorm krijgen indien de selectie en diagnostiek plaatsvind én deze ook zorgvuldig en goed onderbouwd wordt uitgevoerd. 

A.H. Tiemens, 'Adolescentenstrafrecht: herbezinning op een onevenwichtige praktijk', TPWS 2018/24. 

Laatste publicaties
Laatste publicaties