Verschijningsvormen van contempt of court in Nederlandse context


Marianne Lochs, Strafblad

Contempt of court is een uit Engeland komend instrument waarmee de rechter kan optreden tegen belemmeringen van de goede rechtspleging, zoals ordeverstorende procesdeelnemers, grootschalige media-aandacht en weigerachtige getuigen. Het is een begrip dat de afgelopen jaren met enige regelmaat is genoemd als middel om op te treden tegen een scala aan uiteenlopende problemen waar de Nederlandse strafrechter tegenaan kan lopen. In dit artikel wordt door mr. M. Lochs geïnventariseerd welke op contempt of court lijkende waarborgen in het Nederlandse strafprocesrechtelijk stelsel bestaan. Het gaat daarbij om uiteenlopende instrumenten, zoals de strafbepalingen ter zake van belediging, de mogelijkheid op te treden tegen verstoringen van de orde ter zitting, de normering van publiciteit rondom strafzaken en het leerstuk van misbruik van procesrecht.

Gepubliceerd in Strafblad 2017/79, afl. 6, p. 513-519.

 

Laatste publicaties
Laatste publicaties