Wraking. Over de slager en zijn vlees: een pleidooi voor externe toetsing


Marianne Lochs

In de bijdrage van mr. M. Lochs wordt ingegaan op de beoordeling van wrakingsverzoeken door een ander gerecht dan het gerecht waartoe de gewraakte rechters behoren. Bepleit wordt dat deze vorm van externe toetsing, waarmee de laatste jaren in verschillende zaken is geëxperimenteerd, op veel punten de voorkeur verdient.

Gepubliceerd in J.L. Baar, L.J.F. Groenhuijsen & E.M. Steller (red.), Verstoord evenwicht. Naar een rechtvaardiger strafrecht. Tien jaar NVJSA, een liber amicorum, Den Haag: SDU, p. 83-102.

 

Laatste publicaties
Laatste publicaties