Eretitel voor Gerard Spong

Gerard Spong heeft donderdag een eretitel, gegraveerd in een zilveren bord, gekregen op de 8 december herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam. Dit, als eerbetoon voor vier decennia de geniale stem van het juridische geweten van de strijd om gerechtigheid.

Amsterdam, 8 december 2022

Bij de aanbieding van het erebord werd door Romeo Hoost de volgende tekst namens drie mensenrechten organisaties voorgelezen. "De Stichting 8 december 1982, de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede en het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, de drie mensenrechten organisaties die de jaarlijkse 8 december herdenkingen en kransleggingen dragen, kennen u vandaag, 40 jaar na de decembermoorden, middels dit gegraveerd bord toe, de eretitel Advocaat van de Courage Civil.

Vier decennia al bent u de geniale stem van het juridische geweten van de strijd om gerechtigheid. Als adviseur van de rechtsstatelijke instituties, als leraar en inspirator op de 8 december herdenkingen, met een fakkel tussen de nabestaanden bij het Gedenkteken in Amsterdam, als publicist en radiocommentator, als televisiegast, waar u ook optrad, consistent was uw pleidooi voor de mensenrechten, voor eerherstel voor de slachtoffers en voor veroordeling en bestraffing van de schuldigen. Onvermoeibaar en vaak met een bijtende humor, ontmaskerde u alle vertragings- en ondermijningstaktieken van de veroordeelde hoofdverdachte en zijn verdediging, van de zelfamnestiewet tot het absenteïsme en de minachting voor de rechterlijke macht.

U leerde ons het adagium 'Justice delayed is justice denied' om het nadeel van de traagheid van het 8 december strafproces te illustreren. Maar uw kennis, ervaring en creativiteit droegen onmiskenbaar bij aan een nieuw adagium: 'Justice denied is justice delayed'. Mochten uw collega's Eddy Hoost, Harold Riedewald, John Baboeram en Kenneth Gonçalves naar uw niet aflatende inzet kijken, ze zouden tevreden glimlachen, trots op hun collega en getroost door de trouw van uw vriendschap."

Bron: Starnieuws

Laatste nieuws