Persbericht: mr. S.F.J. Smeets

Amsterdam, 16 april 2021
 
Mr. G. Spong maakt hierbij bekend dat zijn kantoorgenoot mr. S.F.J. Smeets na zijn verkiezing tot lid in de Tweede Kamer, op 30 maart jl. zijn dienstverband per 1 mei a.s. heeft opgezegd en vanaf die datum geen deel meer zal uitmaken van het advocatenkantoor.
Laatste nieuws