Rb A'dam: inschrijvings-voorwaarden advocatuur onevenredig bij bijstand aan benadeelden in cassatie

 

Amsterdam 11 mei 2021

De bestuursrechter in Amsterdam heeft gisteren geoordeeld dat artikel 6h van de Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur van de Raad voor Rechtsbijstand in strijd is met het evenredigheidsbeginsel als het gaat om het verlenen van bij-stand aan benadeelden in cassatie. Dat artikel moet daarbij buiten toepassing worden gelaten. De rechter is van oordeel dat bijstand aan een benadeelde in cassatie wezenlijk anders is dan voor een feitelijke instantie. Gelet op het zeer theoretisch en abstract karakter van de procedure in cassatie, hebben bena-deelden in die procedure meer baat bij een advocaat die is gespecialiseerd in cassatieprocedures dan bij een advocaat die voldoet aan de in artikel 6h genoemde deskundigheidsvereisten.    

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Laatste nieuws