Niet-ontvankelijkheid OM in Blowboot-zaak

Amsterdam, 21 april 2021

De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad heeft zojuist in een langslepende grote coffeeshopzaak over de Blowboot in Almere het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn vervolging. De rechtbank is van oordeel dat de vervolging in strijd is met het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging. Het Openbaar Ministerie was van plan om toepas-sing van het rechterlijk pardon (art. 9a Sr) te vorderen, maar de rechter vond dat onvoldoende. Hiermee zijn ook de bijbehorende ontnemingsvorderingen van ettelijke miljoenen van de baan.

Rechtbank Midden-Nederland 21 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1616

 

Laatste nieuws